Eğitimler

Yalnızca sertifikalı eğitmenler, Olivier Lockert ve Patricia Angeli Hümanist Hipnoz eğitimi verebilir. “Eğitmen grubu” sürekli olarak yenilenir. Dersler Fransa ( Paris ve bazı büyük şehirler), Montreal, Moskova, Cenevre, Londra, Kasablanka, Türkiye (Ankara), vb. gibi şehirlerde çeşitli kurumlar tarafından düzenlenir.

Dünyadaki Tüm Hümanist Hipnoz eğitimleri, Fransız Hümanist& Ericksonian Hipnoz Kuruluşu Enstitisü (IFHE, Paris) kurucuları Olivier Lockert et Patricia d’Angeli tarafından belirlenen program doğrultusunda verilir : www.ifhe.net.

Türkiye’de eğitim için Web sitesinde görmek Hipnozhumanist.com.

Diğer eğitimler ise tüm dünyada « “IFHE tarafından sertifika alan eğitmenlerce” tüm dünyada verilmektedir : Fransa (Mulhouse, Nantes), Belçika, İspanya, LüksemburgRéunion adası, Québec, Rusya, Maroc, vb.

Uluslararsı sertifikalı okullarında: Eğitim merkezlerinin çoğunluğu, Hipnoz alanında halihazırda deneyim sahibi olan kişiler için derslere direk olarak derslere geçiş yapmaya,  yeni başlayanlar ya da temel uygulamaları konusunda bilgilerinden emin olmak isteyenler için ise  ek olarak ‘ başlangıç’ eğitimi vermeye odaklı bir  “pur Hümanist Hipnoz” modeli benimsemiştir.

Eğitimdeki bu eşsiz sistem dünyadaki tüm Hümanist Hipnoz terapistlerinin eşit eğitim seviyelerinde olmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanısıra, tüm eğitim merkezlerinde uygulanan program, son yenilikler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekterdir. Dolayısıyla, mümkün olan en iyi Hümanist Hipnoz eğitimini alacağınıza emin olabilirsiniz.

~oOo~

Bilinç ve bilinçaltını ayıran hipnoz uygulaması (klasik, eriksonian) ya da bilinci değiştirilmiş durumda olan bir kişiyie destek hakkında  halihazırda bir bilginiz yok ise, endişe ya da teknik zorluk yaşamaksızın eğitiminizden en iyi şekilde yararlanmanız için  Hümanist Hipnoz eğitim modülüne katılmadan önce 5 günlük bir temel eğitime katılmanızı talep ediyoruz.

Hümanist Hipnozda terapist-rehber, kişiyi değişime ya da iyileşmeye yönlendirirken bilinç ve bilinçaltı konularındaki bilgisinden yardım alır. Bilinçten yola çıkarak çalışılsa da, doğal olarak bu çalışma  kişinin zarar gören bölümünde : biliçaltında yapılır. Dolayısıyla,  Hümanist Hipnozu doğru bir şekilde uygulamak için bilinçaltına hakim olmak gerekir. Eğitimin başında önemli fikirler gözden geçirilecektir ve herbir teknik için kişisel deneyim büyük önem taşımaktadır.

~oOo~

Diploma eğitimi 3 modül halinde 5 güne bölünmüştür: ilk ve üçüncü modüller Olivier Lockert’in “Hümanist Hipnoz” kitabı doğrultusunda Basit Sembolik Terapi’ye (TSS) dayanırken, ikinci modül Patricia d’Angeli’nin kitabı “Psykoterapi” de betimlenen şekilde  İleri Düzey Sembolik Terapi’ye (TSA) dayanır. Bazı belli başlı okullarda yalnızca bu tekniği öğrenmekle kısıtlı kalmak istemeyenler için bu modül ayrı olarak mevcuttur.


EĞİTİM PROGRAMI

“Bilinç değişimi” – 1. Modül

1.Gün

 • Kapalı bilinç, Açık bilinç, Ruh, Bilinç
 • Hümanist Hipnoz 1/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Enerji seviyesini arttırmak: mücadele etme enerjisini bulmak
 • Omuz egzersizleri (itme): vücudun kontrol edilmesi

2.Gün

 • Hümanist Hipnozda Pozitif Senkronizasyon
 • Hümanist Hipnoz 2/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Kavramlar Grubu: yolunu bulmada Hümanist kavramların kullanılması
 • “Hümanist Evrimsel Tekrar”: kişisel büyük temizlik

3.Gün

 • “Tipik” Hümanist Hipnoz seansı
 • Bilgilendirici nesneler ve görevleri
 • Sembolik Terapi: Bilince müdahalede temel araç

4.Gün

 • Hümanist Hipnoz 3/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • İdeal Benlik: üst benliğe ulaşma
 • İdeal Benlik ile iletişim kurma
 • Bir Hipnoz tekniğini, Hümanist Hipnoz’a uyarlama

5.Gün

 • Hümanist Hipnoz 4/6 hipnoz indüksiyon teknikleri
 • Bilincin Geçmişinin keşfedilmesi
 • Hümanist Hipnozda gelecek yaratma
 • Ara kuşaksal uygulama: Chemins de Lumiére (Işık Yolları) kitabı

“Kendinizin kalbinde”, Uygulamalı Sembolik Terapi – 2. Modül
(ile “Psikoterapi” kitabındaki teknikler)

6.Gün

 • Bilinç dışılık atlası: bilinç dışılığı daha iyi anlamak
 • Arketipler: evrensel sembolizmin merkezi
 • Temel psikolojik sorunlar
 • Sorunlar karşısındaki muhtemel tepkiler
 • İçindeki çocukla tanışma
 • İçindeki çocuğu iyileştirme

7.Gün

 • Kadınsı, erkeksi, bilge, eleştirel vb. kişilik özellikleri sembolleri
 • Kadınsı ve erkeksi arketiplerle tanışma
 • Kadınsı ve erkeksi yönlerin iyileştirilmesi
 • Kadınsı ve erkeksi yönlerin birbiriyle tekrar uyumlu hâle getirilmesi
 • “İçindeki çocuğun” doğumu
 • Psikoterapinin bütün süreci

8.Gün

 • Hümanist Hipnozda yas çalışması
 • “Eleştirel” arketiple tanışma
 • Eleştirel yönün iyileştirilmesi
 • “Bilge” arketiple tanışma
 • Çocuk, Eleştirel yöne ve Bilge yönün birbiriyle tekrar uyumlu hâle getirilmesi
 • Bunları beraberindeki değişkenler

9.Gün

 • Çiftlerle çalışma
 • Çift olmanın farklı etapları
 • Yankı ilkesi
 • Çiftin iyileştirilmesi süreci: uygulamalı egzersizler

10.Gün

 • Rüyanın genel çeşitleri
 • Rüyalar üzerine çalışma: analiz ve yorumlama
 • Serbest metafor ve sembolik analiz ile terapi

“Bilinçli Olgunlaşma” – 3.Modül

11.Gün

 • Hümanist Hipnoz 5/6 hipnoz başlangıç teknikleri
 • Bir geleneksel hipnoz tekniğini hümanist ve sembolik hâle getirme
 • Motivasyon, Yaratıcılık vb. yönlerle iletişime geçme
 • Bilinçler arasında bağlantıyı tekrar sağlama

12.Gün

 • Hastalığı kişiselleştirme
 • Sembolik terapide anesteziler
 • Hümanist Hipnozda “Küresel Hipnoz Transformasyonu”

13.Gün

 • Hümanist Hipnoz 6/6 hipnoz başlangıç teknikleri
 • İllüzyonu kaldırmak: derin kimliği tekrar bulmak
 • Bilinci açmak: daha da fazla!

14.Gün

 • Sembolik Terapi ile hücresel anıları temizlemek
 • Hümanist sembolizmde “Yaşam Hikâyesinin Tekrar Oluşturulması”

“Girdap” tekniği

Işık sek sek’i

 • “Pratisyen 1” ve “Pratisyen 2’den” alınan bilgilerin tekrarı

15.Gün

 • Uygulama günü

“Hümanist Hipnoz Pratisyeni” diploması

Not: Önemli her teknik içini her gün görsel örneklemeler yapılmaktadır.

~oOo~

Outre les démonstrations, chacun expérimentera l’Hypnose Humaniste, en tant que guide bien sûr, mais aussi en tant qu’expérimentateur. Le vécu des techniques très particulières de l’Hypnose Humaniste fait partie intégrante de la formation.

Ayant vous-même l’expérience des phénomènes concernés, vous saurez d’autant mieux les comprendre et les faire vivre à la personne que vous accompagnerez, car en Hypnose Humaniste, l’outil thérapeutique… c’est vous !

Une formation intense d’apprentissages et d’expériences

[Türkiye’de Hümanist Hipnoz at Form]

~oOo~

EXTRACTS OF OUR GOLDEN BOOK (in french)

 • “Superbe formation ! Quelle émotion et quelle joie d’apprendre enfin à diriger son propre “vaisseau”, pour aller où l’on désire profondément. Magnifique ! Merci également à Patricia, pour la merveilleuse technique “Voyager en Conscience” (union des Soi). Le magique, précisément, ce sont ces structures, comme une charpente de grand voilier. Une fois la structure posée, intégrée, il n’y a plus qu’à “prendre le vent”… Nombreux sont ceux qui ont essayé de se hisser si haut, si loin, et qui faute de colonne vertébrale, se sont “dissous dans les étoiles”… Alors, ces structures nous sont précieuses, afin que “ça décolle”, tout seul, en Conscience et sainement. Merci donc à tous les deux. Ce que vous faites est inestimable.”
  Sophie, thérapeute

 • “Chers Patricia et Olivier, il y a trois ans, je suis sortie de la formation complète de l’IFHE en Hypnose Ericksonienne, dotée d’outils efficaces et d’une juste attitude pour agir au quotidien, dans ma vie professionnelle : j’ai acquis les Meilleures Compétences d’un savoir faire actif et efficace… Il y avait, au-delà d’une technique ericksonienne, l’enseignement d’un état d’esprit propre à l’IFHE qui fait la différence : l’Humanisme d’Olivier qui est la clé de la Co-Naissance.

  Aujourd’hui, je veux vous remercier tous les deux car, durant ma formation en Hypnose Humaniste, j’ai trouvé bien au-delà de ce que j’étais venue chercher : une autre dimension, tant dans mon être que dans mes actions ; encore plus d’efficacité et surtout une perception tellement agrandie… que l’on flirte avec « les sens » même du cœur de la vie !

  Merci pour ce contact au cœur de la source, au cœur de l’évolution. J’espère que tous ceux et celles qui liront ces lignes s’autoriseront à plonger au cœur de l’évolution et à acquérir, pour mieux transmettre, l’Hypnose Humaniste. Merci à vous deux.”
  Martine, hypnothérapeute et formatrice

 • “Finalement une formation qui prend en compte la totalité de l’être humain, avec ses dimensions physiques, mentales et spirituelles. L’Hypnose Humaniste m’a apporté les réponses à des questions que je me posais depuis longtemps. De plus, ces réponses sont cohérentes et font partie d’un Grand Tout, contrairement à certaines philosophies qui ne s’intéressent qu’à un seul aspect et qui donnent par conséquent des réponses fragmentées. Les techniques enseignées sont des puissants outils de changement. Elles sont alignées sur la pulsion d’évolution de l’Univers, qui se trouve en chacun de nous, d’où une grande efficacité.”
  Majhed, maître de conférence

 • “La transe de l’Hypnose Humaniste est fine, subtile, agréable et ce que l’on pourrait appeler “esthétique”. L’expérience hypnotique me gênait, en Hypnose Ericksonienne, je n’aurais su dire pourquoi… En Hypnose Humaniste, je ressens une sorte de “normalité”, comme si c’était “comme cela” que cela aurait toujours dû être. Ce qui n’empêche pas les ressentis d’être très fort, même violents si on n’y prête pas garde. L’impact sur le corps est évident, probablement parce que l’intervention thérapeutique part de “très haut” !

  Enfin, last but not least, la philosophie de l’Hypnose Humaniste constitue une synthèse de bon nombre de philosophies, connues et méconnues, ceci dans un langage et une compréhension profonde, accessible à tous. Elle apporte par ailleurs ses propres idées, ce qui m’a permis de vraiment comprendre le pourquoi de la Vie, ma place ici et le chemin qui m’attend. Merci pour tout cela, et pour tout ce que mes mots n’ont pu traduire.”
  Laurence

 • “Formation enrichissante et à la portée de tous. Je la conseille vivement.” Josianne

 • “Ca fait beaucoup de lignes pour un “seul” petit mot : magique ! Génial… J’ai eu l’immense plaisir de rencontrer un être exceptionnel, brillant, lumineux et plein d’humour… Merci beaucoup et j’espère que cette relation naissante me nourrira et grandira.”
  Guillaume, thérapeute

 • “Vous hésitez encore ? N’hésitez plus ! Faites cette formation ! Merci Olivier pour ta simplicité, ton humour, ta gentillesse… Bravo pour ta façon d’aborder conscience, Conscience et CONSCIENCE avec tant de légèreté, sans te prendre au sérieux… Dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. La vraie sagesse, quoi !”
  Mireille, médecin

 • “Formation très agréable et, pour moi, beaucoup plus facile à pratiquer que l’Hypnose Ericksonienne. J’ai vraiment hâte de pouvoir aider à l’évolution des consciences avec ces nouveaux outils.”
  Xavier

 • “Excellente formation, qui ouvre mes perceptions, me conduit à me réinterroger sur le sens de toutes choses. Je pense qu’elle était inscrite sur mon chemin spirituel mais je n’avais pas encore “attrapé” l’information. Je repars sereine et en ébullition : “se changer soi-même, c’est donc bien changer le monde… et donc soi-même.”
  Virginie

 • “J’ai participé à beaucoup de formations et j’aimerais souligner la très grande générosité d’Olivier qui partage des connaissances accumulées par des années d’expérience(s) : formations, bien sûr, mais aussi partage sur Internet, publication des livres (j’attends les suivants). Et pour assaisonner, cet inimitable humour, les qualités de comédien et aussi la philosophie de ce formateur hors du commun. Un grand merci !”
  Philippe, thérapeute

 • “Excellente, indispensable et nécessaire formation pour aider l’autre, la Terre dans sa mutation et la nôtre individuellement. Faire la rencontre de la grande Conscience est une Opportunité Divine, un Cadeau de la Vie qui veille à note Evolution. Je la conseille à Tous. Très fraternellement. Merci Olivier, Merci Patricia.” Brigitte, psychologue

 • “Formation très enrichissante, dont les applications et les possibilités semblent infinies… et dans bien des domaines… aussi bien spirituelles, développement personnel, connaissance de Soi…” Dimitri, thérapeute

 • “Impression de découvrir véritablement qui nous sommes. Prendre conscience de notre inconscient, voyage extraordinaire vers la conscience et la Conscience… Outil de travail fabuleux, impossible aujourd’hui d’envisager la thérapie sans Hypnose Humaniste ! Il est maintenant possible de vivre « l’infiniment intérieur » – l’inconscient et « l’infiniment grand » – la Conscience. Enfin la sensation d’être…” Annie

 • “Non seulement c’est un apprentissage merveilleux mais aussi un moment d’intelligence et de croissance. Expérimenter à être plus grand que soi, voyager dans l’univers et au-delà, explorer les limites et les franchir. Sentir les infinies possibilités de la conscience. Trouver du sens à la vie… Merci.” Barbara

 • “Merveilleux, Phénoménal, Grandissant ! Une grande découverte pour moi. Merci Olivier pour son excellence et sa transmission. Très très satisfaite de l’hypnose humaniste, vivement la suite !” Cécile