Benzerlikler & Farklılıklar

Hümanist Hipnoz ve Klasik, ya da Eriksonian Hipnoz gibi diğer hipnoz çeşitleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

 • Hümanist Hipnoz bir tür terapi ve koçluk tekniğidir.
 • Hümanist Hipnoz herhangi bir koşul gerektirmeksizin, yediden yetmişe herkese uygulanabilecek bir yöntemdir.
 • Hümanist Hipnoz özellikle rasyonel ya da kendini bırakmaktan endişe duyan bireylerde oldukça etkilidir.
 • Hümanist Hipnoz belki de bilimsel olan ve temelleri deneysel olarak kanıtlanabilen tek psikoterapi çeşididir.
 • Humanist Hypnosis allows access to the Unconscious, but also to the Higher Consciousness as a global informational field.
 • Hümanist Hipnoz tekniğinde bilinç kaybı söz konusu olmaz.
 • Hümanist Hipnoz tekniğinde hipnotik öneriler yer almaz, herhangi bir bilinçaltı tekniğine başvurulmaz ve terapist bilinçaltını idare etmez.
 • Hümanist Hipnoz indüksiyonları bireylere daha çok «uyutmayı » değil bireylere « farkındalık kazandırmayı » hedefler.
 • Hümanist Hipnoz tekniğinde anlamak çok önemlidir, the meaning is therapeutic. Bu anlamda, aynı zamanda pedogojik bir yaklaşımdır.
 • Hümanist Hipnoz tekniğinde terapist bir rehberdir, danışan terapistinin yardımını alarak, özgür iradesiyle tedavi olur.
 • Hümanist Hipnoz, kişinin hem hipnoz seansları sırasında hem de kendi hayatında yaşayabileceği olayları kavramasını sağlayan bir anlam çerçevesi sunar.

~oOo~

YÜZ YILLIK TEMELLER

Amerikan terapi yaklaşımları, psikolojiyi anlamayı ( hatta bilmeyi) gerektirmeyen teknikleri sayesinde hızlı sonuçlar almayı sağlar. PNlistesler ve eriksonian yaklaşımı savunanlar «  Bizi ilgilendiren soru neden değil nasıldır » der.
Bu durum öğrenim sürecini kolaylaştırır ve dolayısıyla Amerkan terapi yaklaşımlarını popüler kılar. Ancak, bu denli yüzeysel bir yaklaşım, pek çok kişinin (eğitimine, bilinçaltı yapısına, hayat hikâyesine, « aile bağlarına», vb. ilişkin ) yaşadığı derin problemlere çözüm bulamaz

Hümanist Hipnoz « kısa terapinin », müdahale hızını muhafaza eder ancak kökleri anlam derinliği ve belli bir varoluşçu ağırlığı olan Avrupa geleneğine (Freud, Jung, vb.) dayanır

Hümanist Hipnoz, başta antik Yunanlılar olmak üzere, bilinçaltını çoktan tanımlamış olan ilk terapist filozofların (Thales, Pisagor, Platon, vb.)  yüz yıllık deneyimlerini de göz önünde bulundurur.

Hümanist kozmolojinin temellerini bir asrı aşkın bir süredir hem Leibniz ve Pierre Janet’in hem de kuantum fiziğin keşiflerinde bulmak mümkün.

Ancak, tarihte ilk defa bir hipnoz yöntemi tüm bunları terapide kullanılabilecek şekilde benimsemiştir.


KİŞİYİ KENDİ İÇİNDE BİRLEŞTİRMEK

Bir tür hipnoterapi olarak, Hümanist Hipnoz kişilerin duygusal sağlığının korunmasının yanı sıra fiziksel hastalıklar süresince de onlara destek vermeyi kendine görev edinmiştir. – ancak bunu çoğunlukla psikoloji ve psikanaliz alanlarında bulunan çeşitli psikolojik kıstasları göz önünde bulundurarak yapar.
Hümanist Hipnoz kişinin kendi içinde birleşmesi ( bilinç ve bilinçaltının ayrılmaması) esasıyla hareket eden tek hipnoz türüdür:
Carl G. Jung, « Akli dengeyi, hatta psikolojik sağlığı korumak için bilinç ve bilinçaltının aynı derecede gelişecek şekilde bütünsel olarak birbirine bağlı olması gerekir. Birbirleriyle bağlantılarının kesilmesi ya da birbirlerinden ayrılmaları durumunda, psikolojik problemler ortaya çıkar.» demiştir.

Ancak, eski hipnoz tam anlamıyla bilinç ve bilinçaltı arasındaki boşluğu arttırarak çalışır! Kukla oynatıcısı ve kuklayı birbirinden ayırarak kişileri gerçek anlamda « uyutur ». Bilinçaltına ulaşmayı dolayısıyla, iyileşmeyi mümkün kılan bir değişmiş bir bilinç durumuna ulaşmak için kolay ve etkili yöntemdir ancak bunu problemin sebeplerinden biri olan bilinç ve bilinçaltının ayırımını teşvik ederek yapar: on retire une épine, mais on ne change pas la donne !
Eski hipnozun diğer bir zayıf yönü de, bilinçaltına bilinç ve bilinçaltını ayırarak ulaştığı için değişimi yalnızca terapistin tekeline bırakması ve « özgür iradesi » başkası tarafından yönlendirilmeyi kabul etmekle sınırlı kalan kişinin pasif konuma gelmesine sebep olmasıdır.

Birey bu yöntemle  iyileşse de hala aynı kişidir. Problem « olduğu kişiden » (du « terrain », aurait dit Pasteur) kaynaklanıyorsa sorunu nüksedebilir çünkü bir sorun çözülmüş olsa da kişi değişmemiş, ne durumunu ne de terapinin etkisini anlamamıştır. Dolayısıyla da kişide gelişme durumu olmamıştır…
Söz konusu olan bir alerjinin tedavisi ya da anestezi uygulaması olsaydı bu durumun herhangi bir önemi olmazdı, ancak bu « gelişmeme » olgusu özellikle kişinin kendi derin, ruhani sorunlarıyla ilintili olduğu zamanlarda kişiye zarar verir.

Eksi hipnozun tam aksine Hümanist Hipnoz ruhsal ve fiziksel bütünlüğe, « bilinç ve bilinçaltının » birleştirilmesine ve dolayısıyla da bu yöntemle kişinin farkındalığını arttırarak huzursuzluğunun sebeplerini keşfetmesine ve bu huzursuzlukları ortadan kaldırmak için gerekeni yapmasına teşvik eden bir uygulamadır.

Bu gerçek anlamda kişisel bir gelişimdir, bazen daha zorlayıcı olabilir ancak bir kere gerçekleştiğinde, kişinin sağlığı ve uzun süreli huzuru için olmazsa olmaz gibi görünür.

Sonunda terapistin kişisel tahminleri, yönlendirmesi, kişinin idare edilmesi (terapi kapsamında bile olsa), transfer ( terapist yalnızca otoritesi ve baskısı olmayan bir yoldaştır) ve özellikle huzursuzluğun en önemli sebebi olan bilinç ve bilinç altının ayırımı gibi olgular olmadan uygulanan, Freud ve Jung’un felsefelerine uyan bir hipnoz çeşidi sizlerin hizmetinde.


HÜMANİST HİPNOZ NASIL YAPILIR?

Bilinç ve bilinçaltını birbirinden ayıran hipnoz tekniği (klasik, Erickson hipnozu) bilinç dışı işlevi harekete geçirir ve kişiyi bilinç dışı duruma sokar, seans sonunda da kişiyi bu durumdan çıkarması gerekir. Burada bilinci kapalı pasif kişinin üzerinde müdahalede bulunan kişi hipno-terapisttir.

Hümanist Hipnoz’da (Hinduizm ve Budizm’deki noetik bilimdeki gibi) kişinin Olağan Bilinç Hâli bir hayal hâli (Māyā; büyü ya da yanılsama) olarak düşünülmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, kişiye sanki kişi aslında “uyanık değilmiş” gibi; hatta her gün “uyuyormuş” gibi yaklaşılır.  Kişi ailesinin ve toplumun etkilerinin olduğu kadar, genelde negatif olan (iç diyalog) kendinin kendine etkisi altına girmiştir. Ve kişiye tıpkı hipnotik transa geçmiş birine yaklaşıldığı gibi yaklaşılır. Yani kelimenin tam anlamıyla kendi kendini uyandırması sağlanır.

Çoktan uyanmış olan birini uyandırmayı denemenin bir işe yaramayacağı düşünülebilir. Ancak, Hümanist yaklaşımdan sonra “açılma” durumu ile kişinin olağan bilinç hâlinden çıktığı görülür. Değişik Bilinç Hâli (Altered state of consciousness) olarak adlandırılan “hipnoz halindeyken” bir çeşit algıda genişleme görülür, çünkü kişi bu tecrübeyi daha önce edinmemiştir ve onun olağan kısıtlı bilinç hâli bunu nasıl yönlendireceğini bilemez. Bunu yönlendirme işini kişiye sağlayacak olan Hümanist Hipnozun yaratacağı Yüksek Bilinç Hâlidir.

Diğer hipnotik hâllerde olduğu gibi, bu hâl de geçicidir. Kişi bu tecrübe sonucunda olağan algısının büyük kısmının farkına varır. Yüksek Bilinç Hâli yalnızca terapinin sonunda devreye girer (hipno-terapideki bütün Değişik Bilinç Hâlleri gibi). Bu yüksek bilinç, bilinen hipnotik olayların tümünün (anestezi, levitasyon (kolun veya elin belli bir seviyeye kadar kaldırılması) ya da katelepsi (irade ve his yitimi) vb. ) elde edilmesini sağlar. Ancak tüm bunlar kişinin kendisi “bilinci açıkken” kişi tarafından yönetilir.

Böyle bir tecrübenin kişinin varoluşsal algılarını sarsabileceği anlaşılır bir şey. Bir yandan böyle bir teknik Hümanist Hipnoz’un harika iyileştirici sonuçlara ulaşmasını sağlarken, diğer yandan dengeyi bozabilir. Bu sebeple, Hümanist Hipnoz, kişinin edineceği yeni farkındalıkları göz önüne alan yaşam ve entelektüel bir sistem şeklinde bir “yaşam felsefesi” de sunmaktadır.  (tıklayınız “Creators of Reality”).

~oOo~

“Neden” ve “Nasıl” Birliği

Hümanist Hipnoz, kolayca öğrenilen, herkes için erişilebilir olan ve hızlı değişimler sağlayabilen teknik yapıları sayesinde insanı olgunlaştıran, tedavi eden ve durumunun daha kötüye gitmesini engelleyen,   yaşamda en derin değişimleri tek başına sağlayabilen “Neden” sorusu ve de “Nasıl” sorusundan oluşan büyük anlamlar dünyasını bir araya getirir.

Bir Freud ve Jung psikolojisinin zenginliği anlaşıldığında, Erikson Hipnozu, Transaksiyonel (etkileşimsel) Analiz (TA) ya da Nörolinguistik Programlamanın (NLP) mekanik ve yüzeysel teknikleri karşısında geleneksel psikologların gönülsüzlüğünü anlamak kolay olur.

Bu Amerikan yaklaşımlarının pratisyenleri derin, temel ve güçlü donanımları kurcalıyor gibi görünüyor. Ancak bunları tam olarak bilmiyorlar (genellikle doğru!).  Gerçekten korkulacak şeyler var!

Öte yandan, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapilerde pratisyenler, geleneksel psikologları somut eylemlerdeki eksiklikleriyle suçluyor; anlamanın iyi bir şey olduğunu ancak bunun tek başına bir işe yaramadığını söylüyorlar. Bu konuda da tabii ki haklılar.

Hümanist Hipnoz, yukarıda bahsi geçen bu iki dünyayı (neden ve nasıl) bir araya getirerek size sunuyor. En başta, Jung psikolojisi ve Patricia d’Angeli ve Olivier Lockert’İn ruh bilim alanındaki keşiflerinden ve kuantum fiziği, sicim kuramı ve “yeni fizik” keşiflerinden yola çıkarak çok eski zamanlara dayanan insan ruhunun ve insan hayatının yapısal ve derin anlamının öğrenilmesi gelmektedir.

Daha sonra, bu yeni anlayışın kullanımındaki anahtar noktalar söz konusu olmaktadır. Bu anahtar noktalar, kendinizle, diğer insanlarla ve sevgilinizle olan ilişkinizde huzur ve uyum içinde iyileşmenizi, olgunlaşmanızı ve gelişmenizi somut araçlarla günlük hayatınızda; hem ailenizde hem de iş hayatınızda sağlayacak basit araçları ve uygulamaları içermektedir.

Hümanist Hipnoz terapisi, birçok genel soruna (fobi, sigaran bırakma, kilo verme, stres vb.)  1-3 seansta çözüm bulanabilmesi açısından “kısa süreli” terapi olarak düşünülebilir, ancak daha derin sorunlar çeşitli bilinçlendirme yöntemlerinin kullanılmasını ve yavaş yavaş yepyeni bir yaşamın inşa edilmesini gerektirir.

Böyle durumlarda terapinin, bilincin kazanılmasında gelişme yaşanması ve ruhun olgunlaşması için birkaç ay ya da birkaç yıl alacaktır. Hümanist terapist, kişi ihtiyaç duyduğu sürece onun için orada olmaya devam edecektir.

Hümanist Hipnoz bilincin, bağımsızlığın ve içsel bütünlüğün ortaya çıkarılması yöntemidir.

Bu yeni hipnoz tekniğinin faydalarını gerçekten anlamak için en iyi yöntem Hümanist Hipnoz konusunda yazılan şu çalışmaları okumaktır:
– “Humanist Hypnosis for beginners” will allow you to start practicing.
– If you want to use Hypnosis Humanist with other people, or go further yourself, move on to more advanced books like “Humanist Hypnosis” et “Psychotherapy” (training books).
– For practical examples and philosophy, read the novel “Creators of Reality“.
If you just want to work on you, you can train with “Self-hypnosis for beginners” or read the book og healing tales “Daily Miracles
“.

~oOo~

Bahsi geçen bazı teknik yöntemlerin özeti:

 • Geleneksel hipnoz, bilinci kapalı kişiye hitap eder. Hipnoz durumundaki kişi kendine bunun yapılmasına izin verir…
  > Hümanist Hipnoz, Büyük bilince hitap eder. Kişinin hipnotik müdahaleye kesinlikle katılmalıdır.
 • Geleneksel hipnozu uygulayan kişi sizi hipnoz eder…
  > Hümanist Hipnoz rehberiniz bilincinizi kazanmanıza yardımcı olur; bir anlamda sizi “hipnozdan çıkarır”.
 • Geleneksel hipnoz, Değişik Bilinç Hâli (bilinç dışılık) yöntemini kullanır
  > Hümanist Hipnoz, sizi değişim için uygun olan bir “Yüksek Bilinç Hâli”ne (bilinç üstü) sokar.
 • Geleneksel hipnoz, tıbbi bir anlayış üzerine çalışır. Bozulanı onaran, kişi üzerinde müdahalede bulunan terapisttir…
  > Hümanist Hipnoz, pedagojik bir anlayış üzerine çalışır. Kişi değişir, gelişir. Terapistin rehberliğinde kişiyi tedavi eden, kişi üzerinde müdahalede bulunan, kişinin kendisidir.
 • Geleneksel Hipnoz, bireysel, materyalist bir yaklaşımdır.
  > Hümanist Hipnoz, “kişi ötesidir”, çünkü bireyselliği aşar ve ötesine geçer; kişiyi kolektif bir şekilde (aile, toplum, doğa…) tedavi eder.
 • Geleneksel Hipnoz, bilinci açık ve kapalı ayrımına göre hareket eder ve bu ayrımı daha belirgin hâle getirir.
  > Hümanist Hipnoz, kişiye tekrar bir bütün olması için yardım eder. Bilincinde olmadıklarının bilincine varmasını sağlayarak onu bir “Bilinç” hâline getirir.
 • Geleneksel Hipnoz, tedavi edici yönlendirmeler üzerine hareket eden içsel bir uygulamadır…
  > Hümanist Hipnoz,hem tedavi edici yönlendirmelerde (İleri Sembolik Terapi) hem de günlük yaşamda (Basit Sembolik Terapi) ailedeki veya iş hayatındaki birey için kullanılır.

Go further…

Read also : Fields of application of the Humanist Hypnosis et Questions & Answers.